70 vuotta Kontiolahdessa

KONTIOLAHDEN KOKOOMUKSEN 70 VUOTINEN TAIVAL KIRJAKSI


Kontiolahden kokoomus ry täytti vuonna 2015 kunnioitettavat 70 vuotta. Juhlavuoteen liittyen yhdistys päätti kirjoittaa historiikkinsa. Se on tällä hetkellä viimeistelyvaiheessa ja ilmestyy painetussa muodossa kesällä 2016. Kontiolahden kokoomuksesta on jo aiemmin tehty muutamia historiikkeja, joten kyseessä on niin sanottu päivitetty versio. Teoksessa sivutaan myös Kontiolahden historiaa ja sitä, miten kokoomus on vaikuttanut kunnan kehitykseen.


Historiikissa käydään lävitse yhdistyksen tärkeimmät vaiheet. Perustaminen tapahtui isänmaallisessa hengessä talvisodan päättymisen muistopäivänä 1945. Alkuinnostus toi yhdistykseen paljon jäseniä ja toiminta oli hyvin vilkasta. Syystä tai toisesta yhdistyksen toiminta hiipui 1960 -luvulla. Aktivoituminen tapahtui vasta seuraavalla vuosikymmenellä ja tämän jälkeen Kontiolahden kokoomus ry on toiminut aktiivisesti.


Kontiolahden kokoomus ry:n tärkeimpiä toimintoja on osallistuminen kunnallisvaaleihin. Kannatus on pysynyt melko vakaana. Tällä hetkellä Kontiolahden kunnanvaltuustossa kokoomuksella on sen historiansa suurin ryhmä eli kahdeksan edustajaa.


Teoksessa on hyödynnetty Pentti Lappalaisen ja Mauri Tikkasen kokoamia kirjoituksia sekä nykyisten vaikuttajien henkilöhaastatteluja. Teoksessa huomioidaan lisäksi 2000-luku, sillä näiden vuosien toiminnasta on ollut tarkempia muistiinpanoja saatavilla. Kirjan liitteenä on perustamisasiakirjojen ja ilmoitusten sekä mm. 50-luvun jäsenluettelo todisteena aktiivisesta kokoomuslaisesta toiminnasta Kontiolahdella.


Kirja taustoittaa myös Kontiolahden Kansallisseuran syntyä sotien jälkeisessä Suomessa, jossa tarvittiin uutta ajattelua sekä uskoa tulevaisuuteen. Kokoomus niin Suomessa, kuin Kontiolahdellakin on ollut ja on edelleen kansanliike, johon kuuluu ihmisiä jokaisesta yhteiskuntaluokasta.


Kontiolahden Kokoomus on merkittävä toimija ja yhteistyökumppani Kontiolahden kunnallispolitiikassa. Yhdistyksen luottamushenkilöitä on monissa kunnallisissa- ja maakunnallisissa luottamustehtävissä. Ilman aktiivista toimintaa ja yhdistyksen pitkäaikaisia tukijoita tätä teosta ei olisi voitu toteuttaa.


Yhdistyksen täyttäessä 60 – vuotta silloisessa historiikissa kirjoitettiin seuraava yhteenveto, jota on osittain muokattu vastaamaan tilannetta kymmenen vuotta myöhemmin:
”Kontiolahden Kokoomus on vuosien saatossa ollut aloitteellinen hyvin monissa ja lukuisissa kehittämishankkeissa. Kunnallispolitiikka paikallisella tasolla on juuri sitä merkittävää toimialuetta, jossa pääsääntöisesti työskennellään. Kenties olisi kai hyvin itsekkäästi käydä luettelemaan ja yksilöimään niitä aloitteita tai hankkeita, joita Kontiolahden Kokoomus on saanut aikaan.


Voidaankin todeta, että Kontiolahdessa vallitsee aika hyvä ja syvä konsensus yhteisistä ja keskeisistä asioista, vaikka tietyissä asioissa löytyykin näkemyseroja ja tulkintavivahteita suuntaan jos toiseen. Hyvä näin, sillä juuri se on rikkautta ja valinnaisuutta äänestäjillemme. Uskomme, että juuri hyvällä ja rakentavalla puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä aikaansaatu hyöty on koitunut kuntalaisten parhaaksi.”