1996 - 2000

1996 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Erkki Ihatsu, sihteeri Eija Sandberg-Aravuo, rahastonhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Markku Arffman, Pentti Lappalainen, Riitta Männistö ja Pekka Nuutinen.

Jäseniä yhdistyksessä 37.

Vaaliohjelman ja ehdokkaiden esittelyä varten julkaistiin jo kolmannen kerran vaalilehti RUISKUKKA Kontiolahtelaisille.

Kevätkokouksessa tilannekatsauksen piti Mauri Tikkanen, käsitellen mm. kunnan -95 tilinpäätöstä, Kontioniemen sairaalarakennusten ja alueen uuskäyttösuunnitelmia, opetussuunnitelmia, elinkeinopolitiikkaa ja seutukunnan strategioita.

Syyskokouksessa käytiin laajaa keskustelua lokakuussa käydyistä kunnallisvaaleista.

Vaalien jälkeiset tapahtumat johtivat nyt laajaan sopimukseen tulevalle valtuustokaudelle. Sopimus laadittiin Sdp:n Keskustan ja Kokoomuksen välille, missä sovittiin luottamusmiespaikkojen jaosta sekä keskeisistä linjauksista ja kehittämistavoitteista.

Ylimääräisessä kokouksessa joulukuussa nimettiin yhdistyksen ehdokkaat luottamusmiespaikoille kaudeksi 1997-2000.

Ilmoitusasiana todettiin, että piirin puheenjohtajaksi on valittu Petri Lintunen Joensuusta.

1997 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Mauri Tikkanen (sitoutuneena Kokoomuksen jäsenenä, jäätyään eläkkeelle puolustusvoimista), sihteeri Eija Sandberg-Aravuo, rahastonhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Erkki Ihatsu, Pekka Nuutinen, Aulikki Sihvonen ja Helena Vaajamo.

Jäseniä yhdistyksessä 44. Jäsenmaksuksi päätettiin 170 markkaa.

Kevätkokouksessa kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Mauri Tikkanen käsitellen mm. alkanutta valtuustokautta, kunnan asukasluvun kasvua, investointeja, tulevia kouluverkko ratkaisuja ja vuoden -96 tilinpäätöstä.

Syyskokouksessa keskusteltiin laajasti kuntataloutta, elinkeinopolitiikkaa ja Jyty-kuntiin liittyviä asioita.

1998 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Mauri Tikkanen, sihteeri Antero Takala, rahastonhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Aulikki Sihvonen, Helena Vaajamo, Maija Kokko ja Pekka Nuutinen.

Jäseniä yhdistyksessä 33.

Kevätkokouksessa piirin puheenvuoron käytti toiminnanjohtaja Timo Elo ja esitelmöi valtakunnan poliittisesta tilanteesta.

Selostus valtuustoryhmän työskentelystä ja poliittisesta tilanteesta Helena Vaajamo loi yleiskatsauksen kunnan taloudelliseen tilaan ja Kokoomuksen toiminnan kyseiseen asiaan. Mauri Tikkanen selvitti “säästötyöryhmän” esityksiä kunnan taloudellisen tilan kohentamiseksi.

Syyskokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti Mauri Tikkanen. Katsauksessa käytiin perusteellisesti eri hallintokuntien keskeisiä asioita. Pääviesti vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on kaikille: Kunnan kokonaiskehittäminen on nostettava etusijalle!

Tasavallan presidentti vuonna 1998 myönsi rehtori Pentti Lappalaiselle kunnallisneuvoksen arvonimen. Kunnallisneuvosjuhla pidettiin Kontiolahden Kotiseutukeskuksessa 20.9.1998.

1999 pj. valittiin Mauri Tikkanen, vpj. Erkki Ihatsu, sihteeri Antero Takala, taloudenhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Heikki Saavalainen, Aulikki Sihvonen ja Helena Vaajamo

Jäseniä yhdistyksessä 30.

Tammikuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa tarkistettiin valtuustokauden 1999-2000 luottamushenkilöpaikkojen jakoa sekä todettiin, että Heikki Saavalainen on eronnut yhdistyksen jäsenyydestä sekä myös Kokoomuksen valtuustoryhmästä.

Kevätkokouksessa kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Mauri Tikkanen ja katsauksessa hän käsitteli varsin yksityiskohtaisesti kunnanvaltuuston toimintaa. Poliittinen tilanne vuodenvaihteen jälkeen kokoomuksen osalta on saatu hyvään järjestykseen ja kokonaisuutena tilanne on vakaa.

Syyskokouksen avauksessa Mauri Tikkanen käsitteli Kontiolahden Kokoomuksen asemaa Kontiolahtelaisessa poliittisessa kentässä ja totesi mm. ettei Kontiolahden Kokoomus ole apupuolueen roolissa, eikä sellaiseen tule myöskään missään suhteessa alistua. Kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Aulikki Sihvonen, käsitellen yleisesti kuntamme kasvua ja kehitystä sekä kuluvaa valtuustokautta. Erkki Ihatsu täydensi sitä mm. kertomalla koulutyöryhmän toiminnasta. Mauri Tikkanen kertoi myös erikoissairaanhoidon tilanteesta ja Kontioniemen kohtalosta.

Syyskokouksesta annettiin julkilausuma, jossa toivottiin kunnan talousarvio- ja erityisesti hankinta- ja investointisuunnitteluun entistä pitkäjänteisempää suunnittelua ja valmistelua.

2000 pj. Mauri Tikkanen, vpj. Erkki Ihatsu, sihteeri Aulikki Sihvonen, taloudenhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Helena Vaajamo, Kaisa Kajo ja Pekka Ahlholm.

Jäseniä yhdistyksessä 34.

Kevätkokous pidettiin Postin kokoustiloissa ( entinen Säästöpankki ).

Poliittisessa tilannekatsauksessa Mauri Tikkanen käsitteli mm. tammikuussa käytyjä presidentin vaaleja. Katsauksessa todettiin, että jo alkuvaiheessa kompasteltiin. Ehdokasasettelussa Sauli Niinistön ehdokkuudesta luovuttua eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen ei selvinnyt jatkoon, vaan siinä kilvoittelivat keskustan ehdokas Esko Aho ja Sdp:n ehdokas Tarja Halonen.

Uudeksi presidentiksi äänestäjät valitsivat suoralla kansanvaalilla Tarja Halosen.

Kevätkokouksessa päätettiin aloittaa jo tulevan syksyn kunnallisvaalien ehdokkaiden etsiminen.

Syksyn aikana otettiin myös kantaa ampumahiihtostadionin suunnitteilla olevaan noin 6 mmk:n jäähilelatuhankkeeseen. Emme nähneet tarpeellisena viedä sitä eteenpäin pääpainoisesti vain kunnan hankkeena. Paremmaksi vaihtoehdoksi todettiin, että hanke tulisi toteuttaa yhtiö- tai säätiöpohjaisena Kontiolahden Urheilijoiden toimesta.

Syyskokouksessa Mauri Tikkanen piti katsauksen päättyneistä kunnallisvaaleista.

Poliittisen tilannekatsauksen piti piirin pj Maija Törmänen käsitellen myös päättyneitä kunnallisvaaleja maakunnallisia ja valtakunnallisia näkemyksiä korostaen.

Kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Aulikki Sihvonen käsitellen kunnan tilannetta yleisluontoisesti.

Marraskuussa tehtiin poliittiset sopimukset Keskustan, Sdp:n ja Kokoomuksen kesken tulevan valtuustokauden luottamiesmaikkojen jaosta, keskeisistä linjauksista ja kehittämistavoitteista.