Täydennystä Kontiolahden Kokoomus ry:n historiikkiin vuosilta 1945-2005

1.3.2007 sain haltuuni mv. Sakari Sinkkoselta vihkon, joka oli löytynyt Sakarin kertoman mukaan heidän vanhan Sinkkolan rakennuksen ullakolta peruskorjauksen yhteydessä. Sakari Sinkkonen oli toiminut kansallisseuran sihteerinä vv.1958 -1965, mikä ilmenee pöytäkirjatiedoista.

Löytyneen pöytäkirjavihkosen tiedot poistanevat myös sen olettamuksen, että Maikki Kekäläisen talon tulipalon yhteydessä olisi tuhoutunut Kansallisseuran silloinen arkisto.

Edelleen vihkosesta käy ilmi, että arkistointi ja pöytäkirjojen pito kokouksissa on ollut vain niin kevyellä pohjalla, ettei niistä ole jäänyt erityistä jälkipolville kerrottavaksi.

Joinakin vuosina toiminta on ollut niin laimeaa, ettei todennäköisesti edes vuosikokouksiakaan ole pidetty. Yksittäisiä pöytäkirjoja lienee vuosien saatossa myös kadonnut.

7.4.1948 avattu vihko on ollut hyvä idea. Tarkoitus oli kaiketi kirjoittaa aikajärjestyksessä kokouksien pöytäkirjat, mutta se jäi pahasti kesken. Edelleen kuitenkin kateissa on tietoja vuosilta 1945 -1947, sekä 1953 – 1957.

Pöytäkirjavihkosesta ilmenee vv. 1948 – 1965 mm. seuraavaa:

Vuosi 1948

7.huhtikuuta kansallisseuran johtokunnan kokous Linda Räsäsellä. Läsnä Linda Räsänen, Lauri Massinen, Väinö ja Jouko Puhakka ja Veikko Heiskanen.

26.toukokuuta kansallisseuran johtokunnankokous Säästöpankilla, läsnä pj Martti Lintunen, Linda Räsänen, Lauri Massinen ja Jouko Puhakka. Päätettiin mm. esittää Kansallisliiton tarjoamaa elokuvaesitystä kirkonkylälle ja Paiholaan, sekä koettaa järjestää ”pirttivalistustilaisuuksia” kylillä ja pyydetään tukimiespäällikköä kiertämään tukimiesten luona maksusta.

Vuosi 1949

13.helmikuuta kansallisseuran vuosikokouksessa Säästöpankilla, läsnä 12 jäsentä.

Kansallisseuran pj Martti Lintunen avasi kokouksen ja vuosikokouksen pj toimi Lauri Massinen ja sihteerinä Linda Räsänen.

Varsinaista seuran tulo- ja menoarviota ei laadittu koska varojen käyttö on niin vähäistä.

Valittiin tukimiehet eri kylille ja tukimiesten päälliköksi Veikko Heiskanen.

Johtokuntaan tulivat valituiksi Lauri Massinen, Veikko Heiskanen, Jouko ja Viljo Puhakka, Hellin Kaipanen ja Helvi Palviainen.

Vuosi 1950

10.tammikuuta kansallisseuran vuosikokouksessa säästöpankissa, läsnä 7 henkeä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Massinen ja sihteeriksi Veikko Heiskanen.

Johtokunnan jäseniksi valittiin A. Virtanen, Lauri Massinen, Jouko ja Viljo Puhakka, Veikko Heiskanen, Maikki Kekäläinen ja Matti Wegelius.

Piiritoimikunnan tervehdyksen ja poliittisen katsauksen esitti Maisteri Hintikka.

7. maaliskuuta johtokunnankokous säästöpankilla.

Puheenjohtajaksi vuodelle 1950 valittiin Lauri Massinen, varapuheenjohtajaksi Matti Wegelius ja sihteeriksi Linda Räsänen

13. kesäkuuta johtokunnan kokous Suojatalolla.

Lauri Massisen paikkakunnalta poismuuton takia uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Veikko Heiskanen.

Piirin toiminnanjohtaja Allan Valtonen oli läsnä kokouksessa selostaen puheenvuorossaan yleistä tilannetta tuleviin kunnallisvaaleihin. Toiminnanjohtaja teki myös ehdotuksen seuran työn vilkastuttamiseksi mm. tarjoamalla näytelmäohjaajaa kolme viikkoiselle näytelmäharjoituskurssille, asia jäi kuitenkin harkittavaksi

21. kesäkuuta johtokunnankokous Säästöpankilla

Lähestyviä kunnallisvaaleja varten valittiin kylille tukimiehiä

Kokousta jatkettiin yleisenä kokouksena, jossa nimettiin henkilöt kolmelle listalle.

1.lista (palkannauttijat) ykkösehdokas Pastori Martti Lintunen, listalla 5 nimeä

2. lista (maanviljelijät) ykkösehdokas Viljo Puhakka, listalla 4 nimeä

3. lista (naiset) ykkösehdokas Linda Räsänen, listalla 4 nimeä.

3. elokuuta johtokunnan kokous Säästöpankilla.

Tarkennettiin kunnallisvaaleihin liittyviä ehdokaslistoja sekä nimettiin vielä 4. ehdokaslista.

4.lista, ykkösehdokas Onni Kerpela, Romppalasta.

Nimettiin kullekin neljälle listalle asiamiehet.

22.elokuuta Kansallisseuran ja oikeistovaaliliiton perustavakokous Säästöpankilla.

Kokouksen puheenjohtaja toimi Viljo Puhakka.

Päätettiin yhtyä samaksi vaaliliitoksi koska maalaisliittoa ei saatu mukaan.

Hyväksyttiin tunnus: Kuntalaisten etu puoluenäkökohtien edelle.

Valitsijayhdistysten listoiksi hyväksyttiin 1. maanviljelijöiden, 2. palkannauttijoiden ja virkamiesten, 3. varuskuntien ja Kontioniemen, 4. naisten ja 5. Romppalan listat.

19. elokuuta johtokunnankokous läsnä Maikki Kekäläinen, Jouko Puhakka, Veikko Heiskanen ja Liisa Laukkanen.

Kokouksessa käsiteltiin vain yksi asia, ”Tarkistettiin nukkuvien luettelo”.

Vuosi 1951

2.helmikuuta kansallisseuran vuosikokous Säästöpankilla, läsnä 7 henkilöä.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin rakennustarkastaja Matti Wegelius ja johtokuntaan valittiin Helge Mustonen, Maikki Kekäläinen, Liisa Laukkanen, Arvo Iitu Veikko Heiskanen Kauko Hytönen ja Viljo Puhakka.

Edustajaehdokkaaksi valtiollisiin vaaleihin päätettiin ehdottaa rovasti Hakamiestä

2.helmikuuta johtokunnankokous Säästöpankilla, läsnä 5 jäsentä.

Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Veikko Heiskanen ja sihteeriksi Helge Mustonen.

1.maaliskuuta johtokunnankokous Säästöpankilla, läsnä 4 jäsentä sekä piirisihteeri Aarikka.

29. huhtikuuta johtokunnankokous Matti Laukkasella, läsnä 4 jäsentä, 2 tukimiestä sekä Piirisihteeri Aarikka piiritoimistolta.

Piirisihteeri selosti eduskuntavaalien valmisteluja ja korosti niiden olevan tärkeimmät sodan jälkeisistä vaaleista joiden puolesta kokoomuksen on tehtävä ehdottomasti kaikkensa niiden onnistumiseksi.

Vuosi 1952

19.helmikuuta vuosikokous asemalla Oskari Kempillä, läsnä 4 jäsentä ja toiminnanjohtaja Valtonen.

Kansallisseuran puheenjohtajana jatkaa Matti Wegelius

Vuosi 1953

--

Vuosi 1954

--

Vuosi 1955

--

Vuosi 1956

--

Vuosi 1957

--

Vuosi 1958

18. helmikuuta johtokunnankokous, läsnä 4 jäsentä.

Seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Helge Mustonen ja sihteeriksi Sakari Sinkkonen.

Nimettiin tukimiehet yhdeksälle äänestysalueelle.

19. syyskuuta johtokunnankokous.

Erityisesti pöytäkirjasta korostuu toiminnan kaikenlainen aktivoiminen

26.lokakuuta johtokunnankokous

Vuosi 1959

7. tammikuuta johtokunnankokous, läsnä 5 jäsentä

14. marraskuuta johtokunnankokous.

Pöytäkirjasta ei selviä missä kokous on pidetty, keitä ollut läsnä, ketkä toimineet kokoustoimihenkilöinä, puuttuu allekirjoitukset ja pöytäkirjan kirjoittaminen jäänyt aivan kesken.

Vuosi 1960

28.tammikuuta Kansallisseuran vuosikokous

Hyväksyttiin kansallisseuralle uudet säännöt ja johtokunnan vahvuudeksi puheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Valittiin uusi seuran johtokunta, Unto Veijalainen, Meeri Veijalainen, Sakari Sinkkonen Aune Puhakka, Maikki Kekäläinen ja Helge Mustonen.

22.maaliskuuta johtokunnankokous

Kansallisseuran puheenjohtajaksi valittiin Unto Veijalainen ja sihteeriksi Sakari Sinkkonen.

Käsiteltiin vaaliliitoilta tulleita tarjouksia.

Kunnanvaltuusto ehdokkaiksi ehdotettiin 3 miestä ja 2 naista.

11.marraskuuta Kansallisseuran syyskokous Kalle Sorsalla.

Puheenjohtajana jatkaa Unto Veijalainen ja johtokunnan jäseninä Helge Mustonen, Minna Sorsa, Maikki Kekäläinen, Aune Puhakka, Janne Sorsa ja Sakari Sinkkonen..

Tukimiestehtäviä hoitaa johtokunta

Poliittisesta tilanteesta esitelmöi järjestösihteeri Seppänen Helsingistä.

Vuosi 1961, (todennäköisesti, sillä vuosiluku puuttuu )

12. maaliskuuta Kansallisseuran kevätkokous, läsnä 3 jäsentä.

Paikka missä kokousta on pidetty, on avoin kuten myös kokouksen toimihenkilöt ja allekirjoituksetkin. Kokous oli todettu lailliseksi, hyväksytty toimintakertomus, tilit ja myönnetty johtokunnalle tilivapaus.

Edelleen jäsenhankinta päätettiin järjestää uusille urille ja pöytäkirjaan päätettiin tehdä nimiluettelo.

Pöytäkirja päättyy tähän eikä siinä näy muita merkintöjä. Kokouksen sihteerinä on toiminut käsialan perusteella Sakari Sinkkonen.

Vuosi 1962

9.helmikuuta Kansallisseuran syyskokous (kaiketi kevätkokous?) Viljo Puhakalla, saapuvilla 10

”henkeä”

Kansallisseuran puheenjohtajaksi valittiin Maikki Kekäläinen ja johtokunnan jäseniksi Minna Sorsa, Aune Puhakka, Unto Veijalainen, Helge Mustonen, Janne Sorsa ja Sakari Sinkkonen.

12.marraskuuta Kansallisseuran syyskokous, saapuvilla 5 henkilöä.

Puheenjohtajana jatkaa Maikki Kekäläinen, johtokunnan jäseninä Aune Puhakka, Helge Mustonen, Unto Veijalainen, Janne Sorsa, Minna Sorsa, Usko Rautiainen ja Sakari Sinkkonen.

Vuosi 1963

12.marraskuuta Kansallisseuran syyskokous, saapuvilla 4 ”henkeä”.

Kansallisseuranpuheenjohtajaksi valittiin Janne Sorsa ja johtokunnan jäseniksi Sakari Sinkkonen, Helvi Hako-Rita, Helge Mustonen, Minna Sorsa ja Vieno Mustonen.

Vuosi 1964

---

Vuosi 1965

17.helmikuuta Kansallisseuran vuosikokous.

Puheenjohtajana jatkaa Janne Sorsa, johtokunnan jäseninä Martti Puhakka, Unto Veijalainen, Helge Mustonen, Maikki Kekäläinen ja Sakari Sinkkonen.

Vuosi 1966

---

Täydennyksen Kontiolahden Kokoomus ry:n historiikkiin kirjoitti 3 päivänä maaliskuuta 2007

Mauri Tikkanen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja