2001 - 2005

2001 pj, Mauri Tikkanen, vpj. Erkki Ihatsu, sihteeri Aulikki Sihvonen, taloudenhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Harri Nousiainen, Kaisa Kajo ja Pekka Ahlholm.

Jäseniä yhdistyksessä 34.

Kevätkokous pidettiin -99 valmistuneessa Kontiolahden jäähallin kokoustiloissa ensimmäistä kertaa.

Piirin puheenjohtaja Asko Mäkinen piti poliittisen tilannekatsauksen.

Syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt. Säännöt on ajanmukaistettu ja päivitetty vastaamaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja uusittuja puolueen sääntöjä. Poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Pekka Ravi käsitellen aluepolitiikkaa, kuntataloutta, kuntien seudullista yhteistyötä sekä puolueen uuden puheenjohtajan Ville Itälän pehmeämpää linjaa puheenjohtaja Niinistön kauteen verrattuna.

Kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Harri Nousiainen, tarkastellen kunnallispoliittista tilannetta yhdistyksen tavoiteohjelman ja kolmen puolueen yhteisen tavoiteohjelman pohjalta.

2002 pj. Mauri Tikkanen, vpj. Harri Nousiainen, sihteeri Aulikki Sihvonen, taloudenhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Kaisa Kajo, Eero Ruohomäki ja Matti Riikonen.

Jäseniä yhdistyksessä 29. Jäsenmaksuksi päätettiin 29 euroa.

Kevätkokouksessa kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Harri Nousiainen. Katsauksessa käsiteltiin kunnan tilinpäätöstä, josta oli muodostunut kunnan historian parhaimpia johtuen yhteisöverotuksesta tulleista oikaisuista. (Ylijäämää kertyi kaikkiaan noin 2.3 miljoonaa euroa).

Poliittisia tilannekatsauksia pitivät myös ke Pekka Ravi ja piirin pj Asko Mäkinen.

Syyskokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti ke Pekka Ravi ja toi katsauksessa esille kuinka Kokoomuksen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin Tupossa mikä vahvistaa työllisyys- ja talouskehitystä sekä jatkaa veronalennuslinjaa. Piirin toiminnanjohtaja Timo Elo käsitteli järjestöasioita.

Kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Harri Nousiainen. Katsauksessa käsiteltiin keskeisiä asioita kunnanhallituksesta, mm. tilinpäätöksiä talouden ja henkilöstötilinpäätöksen osalta, maanhankintaa, kunnan strategiaa, veroprosenttia, osavuotisraporttia ja tulevaa talousarviota.

2003 pj. Mauri Tikkanen, vpj. Harri Nousiainen, sihteeri Aulikki Sihvonen, taloudenhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Kaisa Kajo, Eero Ruohomäki ja Matti Riikonen.

Yhdistyksessä jäseniä 29.

Kevätkokouksessa kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Aulikki Sihvonen. Katsauksessaan hän käsitteli kunnan nykyistä tilannetta, vuoden 2002 tilinpäätöstä, kannustinpalkkion maksuperusteita ja määrää, sekä tulevia tapahtumia ja Kontioniemessä tyhjillään olevan sairaalan ( Kontiolinnan) projektisuunnitelmia.

Syksyllä kirjoitetussa julkilausumassa Kontiolahden Kokoomus vastustaa Paiholan sairaalan toiminnan siirtämistä Tikkamäelle. Mielestämme psykiatristen potilaiden sairaanhoito on hoidollisesti ja taloudellisesti järkevää säilyttää edelleen virikkeellisessä ja rauhoittavassa ympäristössä. Mahdolliseen yhdistämiseen Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopiiri ottaa kantaa selvityksien jälkeen vuonna 2005.

Syyskokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti piirin toiminnanjohtaja Timo Elo.

Katsauksessa hän lähinnä käsitteli tulevan kevään eduskuntavaaleja.

Kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Aulikki Sihvonen käsitellen keskeisiä asioita kunnanhallituksesta toiminnasta ja kunnan myönteistä kehitystä ja tulevan vuoden talousarviota.

Syyskokous päätti myös kunnan luottamushenkilömaksusta perittävän veroprosentin korottamisesta vuoden 2005 alusta alkaen 15 prosenttiin, aikaisemman 10 prosentin sijasta. Tällä halutaan parantaa tulevien kunnallisvaalien rahoitusta.

Jäsenmaksuksi päätettiin 42 euroa, joka sisältää myös Nykypäivä-lehden kalenterivuodeksi. Jäsenmaksu uudistus tuli voimaan vuoden alusta ja perusmaksu on 30 euroa plus yhdistykselle tuleva 12 euroa. Samassa taloudessa asuvat jäsenmaksu on 30 euroa (18+12) ja silloin samaan talouteen tulee vain yksi Nykypäivä-lehti. Uudistus koskee kaikkia paikallisyhdistyksiä koko puolueessa, kautta Suomen. Yhdistykselle jäävästä osuudesta päättää kuitenkin kukin paikallisyhdistys itse.

2004 pj. valittiin Aulikki Sihvonen, vpj. Mauri Tikkanen, sihteeri Harri Nousiainen, taloudenhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Kaisa Kajo, Eero Ruohomäki ja Matti Riikonen.

Yhdistyksessä jäseniä 33.

Kevätkokouksessa piirin pj Heikki Niemeläinen tiedusteli kokoukseen osallistuneiden kantaa kesäkuussa valittavasta uudesta puoleen puheenjohtajasta. Ville Itälä jättäytyessä pois valittavana ovat mm. Jyrki Katainen, Jari Wilen, Sari Sarkomaa, Martin Saarikangas, sekä Marjo Matikainen-Kallström.

Kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Aulikki Sihvonen ja hän tarkasteli katsauksessaan kunnan poliittista tilannetta mm. tilinpäätöstä vuodelta 2003, hallintokuntien keskeisiä asioita ja hallintosäännön uudistamista sekä palvelustrategian laatimista.

Kesäkuun puoluekokous valitsi puolueen uudeksi puheenjohtajaksi ke Jyrki Kataisen.

Syyskokouksessa piirin puheenjohtaja Heikki Niemeläinen käsitteli kunnallisvaalien tulosta. Hän totesi, että Kokoomuksen kannatuksesta 85 % selittyy ehdokkaiden mainonnan markkinaosuudella ja 7 % naisehdokkaiden määrällä. Kokoomuksessa naisehdokkaita kunnallisvaaleissa oli kaiken kaikkiaan ollut 32 % ja heidän saamansa ääniosuus oli 33 %, Kontiolahden tulos oli saman suuntainen.

Hyväksyttiin valtuustokauden 2005-2008 yhteinen Keskustan, Sdp:n ja Kokoomuksen tavoiteohjelma- ja sopimus luottamusmiespaikkojen jakamisesta.

Edelleen nimettiin yhdistyksen ehdokkaat uusiksi luottamushenkilöiksi valtuustokaudelle 2005-2008.

Nyt juhlavuonna 2005 yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Aulikki Sihvonen, vpj. Mauri Tikkanen, sihteeri Harri Nousiainen, taloudenhoitaja Reino Kurki, jäsenet: Eero Ruohomäki ja Matti Riikonen ja Heidi Salokangas

Yhdistyksessä on jäseniä 32.