1976 - 1980

1976 syyskokouksessa on valittu seuraavan vuoden johtokunta ja jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 markkaa. Kokouksessa läsnä 9 kokoomuslaista.

Kevätkokouksen pöytäkirjaa ei ole ja syyskokouksesta ei ole erityistä mainittavaa.

1977 pj. valittiin opettaja Leena Lappalainen,vpj. Mikko Puhakka,sihteeri Martti Kokko,rahastonhoitaja Helena Vaajamo,jäsenet:Sakari Sinkkonen,Anneli Niikko,Pentti Lappalainen,Pekka Nuutinen.

Kevät- ja syyskokouksen pöytäkirjoista ei löydy erityistä mainittavaa.

1978 pj. Leena Lappalainen, vpj. Mikko Puhakka, sihteeri Helka Lempinen, rahastonhoitaja Pertti Vaajamo, jäsenet: Martti Kokko, Sakari Sinkkonen, Anneli Niikko ja Pentti Lappalainen.

Kevätkokouksessa keskusteltiin seuraavien eduskuntavaalien ehdokasasettelusta Kontiolahdella. Piirin toivomuksena olisi asettaa ehdokas täältä lähinnä maatalouden piiristä. Tällä kertaa ei ehdokasta löydy maatalouden piiristä mutta tarjotaan kuitenkin rehtori Pentti Lappalaista.

Syyskokouksessa piirin toiminnanjohtaja Asko Vatanen piti poliittisen tilannekatsauksen jonka pohjalta käytiin keskustelua.

1979 pj.Leena Lappalainen, vpj. Mikko Puhakka ja sihteeriksi Helka Lempinen. Kokouksessa on ollut läsnä 14 jäsentä.

Jäsenmaksuksi päätettiin 50 markkaa.

Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuun 22 päivänä kokouksen 10 §:ssä käsitelty aloite sääntöjen muuttamisesta Kansallisen Kokoomuksen r.p:n hallituksen laatimien mallisääntöjen mukaisiksi, syyskokous hyväksyi säännöt yksimielisesti. Samalla valtuutettiin Kansallisen Kokoomuksen keskustoimisto tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti vaatimat korjaukset rekisteröintiasiakirjoihin.

Yhdistyksen nimeksi päätetty: Kontiolahden Kokoomus r.y.

Kuultiin piirin toiminnanjohtajan esitys kunnallisvaalivalmisteluista, asiasta käytiin vilkasta keskustelua.

Piirin puheenjohtaja piti lyhyen poliittisen tilannekatsauksen, katsausta kunnan osalta täydensi Pentti Lappalainen.

1980 pj. Leena Lappalainen, vpj. Mikko Puhakka, sihteeri Helka Lempinen, rahastonhoitaja Pertti Vaajamo, jäsenet: Sakari Sinkkonen, Heimo Martikainen, Sakari Kokkonen ja Pentti Lappalainen.

Edellisenä vuotena jätetty sääntöuudistus on hyväksytty oikeusministeriössä 7. lokakuuta 1980. Nyt yhdistyksen uusi rekisterinumero on 130145.

Kevätkokouksessa Oiva Puhakan kotona kuultiin selostus kunnallisvaalivalmisteluista. Vaalipäällikkö Pentti Lappalainen selosti käytäntöä. Kokoomus menee vaaleihin yksin sillä piirihallitukselta ei saatu lupaa muodostaa vaaliliittoa. Kokouksessa olijoilta toivottiin aktiivista ehdokashankintaa, ehdokkaita tulisi saada ainakin 20.

Pentti Lappalainen selvitti Sakari Sinkkosen kotona pidetyssä syyskokouksessa muiden oikeistoryhmien kanssa käytyjä neuvotteluja luottamusmiespaikkojen jakautumisesta. Kokous teki ehdotuksen luottamustoimien täyttämisestä. Edelleen keskusteltiin valtuustoryhmän toiminnasta ja todettiin tärkeäksi tehostaa yhteydenpitoa ja tiedottamista lautakuntien ja valtuuston jäsenten kesken. Kokouksessa oli läsnä 22 henkilöä.