1970 - 1975

13 päivänä marraskuuta 1972 Palotalolla pidetyssä Kansallisseuran syyskokouksessa läsnä oli ollut viisi kokoomuslaista kontiolahtelaista (Kyösti Siippainen, Pentti Lappalainen, Martti Keinänen, Pertti Makkonen ja Sakari Sinkkonen).

Kunnallistoimikunnan jäsenten vaali jätettiin johtokunnan suoritettavaksi kun valtuustoryhmäneuvottelut on käyty.

Poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Alli Vaittinen-Kuikka.

Päätettiin aloittaa jäsenhankinta ja edelleen, että ainakin sääntömääräiset kokoukset pidetään ja muusta toiminnasta päättää tarvittaessa johtokunta.

Ottaen huomioon, että toimintaa herätellään henkiin tauon jälkeen päätettiin yhdistyksen talousarvioon ainoana menona merkitä jäsenmaksu piirille, 50 markkaa, joka pyritään tuloilla peittämään.

Jäsenmaksuksi päätettiin 10 markkaa.

1973 pj. valittiin Pentti Lappalainen, jäsenet: Martti Keinänen, Mikko Puhakka, Anneli Niikko, Pirkko Keskisärkkä, Pertti Makkonen, Seppo Nyman ja Marja Kaskinen.

Kevätkokouksen poliittisen tilannekatsauksen piti ke Alli Vaittinen-Kuikka. Selvityksen pohjalta käytiin keskustelua.

1974 tiedot puuttuvat

1975 tiedot puuttuvat