Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa.

Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kunnanvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua hallituksen kokouksiin ja heillä on kokouksissa puheoikeus.

Kunnanhallituksen kokouksiin ei voi osallistua kuin hallituksen jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajat, mutta hallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Kunnanhallitus

Jäsen:

Anne Romppanen

anne.sh.romppanen@gmail.com

050 4989876