1981 - 1985

1981 pj. Leena Lappalainen, vpj. Sakari Sinkkonen, sihteeri Helka Lempinen, rahastonhoitaja Pertti Vaajamo, jäsenet: Maija Kokko, Pentti Kärki, Heimo Martikainen, Anneli Niikko, Ossi Willman, Sakari Kokkonen ja Pentti Lappalainen.

Yhdistyksessä jäseniä 41.

Kevätkokouksessa Pentti Lappalainen piti kunnallispoliittisen tilannekatsauksen mm. kunnan virkapaketista sekä Lehmon urheilutilasuunnitelmista.

Piirin puheenjohtaja selosti ajankohtaisia tapahtumia esitellen mm. soralakia ja Kokoomuksen uutta periaateohjelmaa sekä hallitustilannetta.

Syyskokouksessa kuultiin Mauri Vänskän selostus poliittisesta tilanteesta. Pentti Lappalainen selosti vaalien (tammikuu 1982 ) matemaattisesta tilannetta Pohjois-Karjalassa.

1982 pj. valittiin Pentti Lappalainen, jäsenet: Eija Kurki, Maija Kokko, Pertti Vaajamo, Pentti Kärki, Ossi Willman, Anneli Niikko, Sakari Sinkkonen, Heimo Martikainen, Marjatta Kyyrönen.

Kevätkokouksessa käsiteltiin kysymys mahdollisesta ehdokkaasta jäsenäänestykseen vuoden 1983 eduskuntavaaleihin ja päätettiin esittää Pentti Lappalaista. Edelleen keskusteltiin ajankohtaisia asioita. Erikoisesti kuultiin neuvotteluissa mukana olleiden kertomus kunnanjohtajavaalin vaiheista ja neuvotteluista sekä keskusteltiin Kokoomuksen roolista eri lautakuntien työskentelyssä.

Syyskokouksessa kuultiin Pentti Lappalaisen poliittinen tilannekatsaus ja tutustuttiin laskelmaan mahdollista kansanedustajapaikkojen jakautumista matemaattisten ennusteiden pohjalta.

1983 pj. Pentti Lappalainen, jäsenet: Eija Kurki, Maija Kokko, Pentti Kärki, Helka Lempinen, Heimo Martikainen, Marjatta Kyyrönen ja Pertti Vaajamo.

Kevätkokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista kunnallisista asioista ja kuntakohtaisesta vaalituloksesta.

Syyskokous joulukuun ensimmäisenä päivänä virui niin pitkäksi, että päätettiin pitää ylimääräinen kokous, jossa käsitellään loput esityslistan asiat.

Toiminnanjohtaja Asko Vatanen selosti kokoukselle aikataulua kunnallisvaaleihin valmistautumiseksi.

1984 pj. Pentti Lappalainen vpj. Mikko Puhakka sihteeri Helka lempinen, jäsenet: Eija Kurki, Maija Kokko, Pentti Kärki, Heimo Martikainen, Marjatta Kyyrönen ja Pertti Vaajamo.

Syyskokouksessa käsiteltiin tilannekatsaus, jonka antoi Pentti Lappalainen kunnallisvaaleista, vaalien edellyttämistä neuvotteluista ja näkymistä. Linjakysymyksenä kokous totesi, että tekninen vaaliliitto luottamusmiespaikkojen jakoa varten on mahdollista solmia, joko keskustan tai vasemmiston kanssa, kunhan sopimus on Kokoomukselle edullinen. Keskusteltiin edelleen Kulhon ja Lehmon suunnan maankäyttöä rajoittavia suoja-aluekysymyksiä. Näillä alueilla maanomistajien oikeudet rakentamiseen, soranottoon ja metsänhoitoon ovat jyrkästi rajoittumassa Joensuun kaupungin vesihuollon turvaamisen takia.

Päätettiin antaa valtuudet kunnallisvaaliehdokkaiden kokouksessaan valitsemille neuvottelijoille ja tehdä teknisiä vaaliliittoa koskeva sopimus yhdistyksen puolesta.

1985 pj. valittiin hammaslääkäri Heikki Saavalainen, vpj. Pentti Lappalainen, sihteeri Helka Lempinen, rahastonhoitaja Pertti Vaajamo, jäsenet: Sakari Sinkkonen Maija Kokko, Ossi Willman, Anneli Niikko, Reino Kurki ja Pentti Kärki.

Jäseniä yhdistyksessä 36. Jäsenmaksuksi päätettiin 80 markkaa.

Heti tammikuun toisena päivänä ylimääräisessä kokouksessa Sakari Sinkkosen talossa nimettiin yhdistyksen ehdokkaat luottamusmiespaikoille alkavalle valtuustokaudelle.

Kevätkokouksessa kuultiin toiminnanjohtajan puheenvuoro, jossa todettiin itäisen piirin tehneen ehdotuksen kolmannesta varapuheenjohtajasta. Tällä halutaan voimistaa aluepoliittista toimintaa Itä-Suomen hyväksi.

Ke Eeva Turunen kertoi eduskunnan kuulumisia ja esitteli maakunnallisia yhteistyöhankkeita.

Syyskokouksessa kuultiin piirin toiminnanjohtaja Risto Tietäväisen selostus valmistautumisesta vuoden 1987 eduskuntavaaleihin.

Keskusteltiin kunnallispoliittisista kysymyksistä, tärkeimpänä kunnan investointiohjelma ja lainanotto lähivuosina.