Uusi tuleminen:

Ennen vuoden 1972 kunnallisvaaleja paikkakunnalla oli ollut kokoomuslaisesti ajattelevia, joille vaalivalmisteluiden aikaan syntyi kysymys, ketä äänestää kunnallisvaaleissa kun “oman” puolueen ehdokkaista ei kuultu mitään.

Kokoomuksen piirisihteerinä toimi Kyösti Siippainen. Hänelle esitettiin kysymys,

“ketä kokoomuslainen äänestää näissä vaaleissa“, mihin nopeana vastauksena tuli, “senhän me järjestämme”. Kyösti Siippaisen pyrkimys oli saattaa Kansallisseura tauon jälkeen toimintaan.

Tällä tavoin kysyjät joutuivat kunnallisvaaliehdokkaaksi ja parissa viikossa elo-syyskuussa saatiin Kyöstin avustuksella yhteyksiä sen verran, että ehdokaslistassamme oli seuraavat 7 henkilöä:

Osastonhoitaja Pirkko Keskisärkkä, majuri evp. Martti Kokko, rehtori Pentti Lappalainen, lehtori Kaarina Makkonen, lehtori Anneli Niikko, hammaslääkäri Seppo Nyman ja mv Sakari Sinkkonen.

Listalle kertyi 190 ääntä ja 61 äänellä Pentti Lappalainen tuli valtuustoon valituksi, varalle Sakari Sinkkonen 48 äänellä.

Samalla paikallisyhdistys aloitti nukahduksissa ollutta toimintaansa kunnioittaen sitä perinnettä, ettei turhan paljon materiaalia arkistoida.

Seuraaviin vaaleihin vuonna 1976 valmistauduttiin jo huolellisesti.

Yhdessä Keskustan, Liberaalien, ja kristillisten kanssa ennen vaaleja valmisteltiin mahdollisimman laajaa ei-sosialistista vaaliliittoa koskeva aie-sopimus.

Kokoomuksen listoille ehdokkaiksi saatiin 14 henkilöä.

Lista sai 395 ääntä ja 3valtuutettua, valituiksi tulivat Pentti Lappalainen ja uusiksi jäseniksi vääpeli Juha Karhu (sit) sekä majuri evp. Martti Kokko.

Vaalien jälkeen solmittiin yhteistyösopimus, jossa mukana olivat, Keskusta, Kokoomus, Liberaalit, Kristilliset, SMP ja SKYP.

Neuvottelut kahden suuren ryhmän, Keskustan ja SDP:n välillä olivat niin suuren keskinäisen epäluottamuksen täyttämät, että yllättäen kokoomuslainen (Pentti Lappalainen) valittiin valtuuston puheenjohtajaksi. Tämän esityksen teki kansanedustaja Aune Mänttäri, joka silloin edusti Suomen Kansan Yhtenäisyyspuoluetta (SKYP) ja kokoomusryhmä toimi myös tällöin eräänlaisena tasapainottajana, jota kosittiin kumpaankin suuntaan.

Keskustalle tuli hallituksen puheenjohtajuus.

Vaaleissa 1980 ehdokaslistalla oli 17 nimeä keräten 597 ääntä. Valtuutettuina kauden 1981-84 jatkoivat edelleen Pentti Lappalainen ja Juha Karhu (sit) sekä uutena osastonhoitaja Maija Kokko.

Vaalien jälkeen tehtiin sopimus Keskustan kanssa, joka toi puheenjohtajuudet samat kuin edelliselläkin valtuustokaudella ja Kokoomukselle vielä yhden hallituspaikan .

Vuonna 1982 kunnanvaltuusto valitsi kunnanjohtajaksi Aimo Ahdin.

Vuonna 1984 asetettiin taas 17 ehdokasta ja saatiin 578 ääntä. 1985-88 valtuustossa jatkoivat edelleen Pentti Lappalainen, Maija Kokko, uutena valittiin hammaslääkäri Heikki Saavalainen.

Vaalien jälkeen tehtiin sopimus SDP:n kanssa, jossa sovittiin valtuuston puheenjohtajuus Kokoomukselle ja SDP:lle hallituksen puheenjohtajuus.

Sisäistä eheyttäkin tämä sopimus koetteli yhdistyksessämme. Valittavana oli yhteistyöstä sopiminen Keskusta ja sen ympärille ryhmittyneiden LKP:n ja SMP:n kanssa tai suuremman SDP:n ryhmän kanssa. Kun neuvottelijat syystalvella -84 olivat päätyneet yhteistyöhön vasemmiston kanssa, oli 31.12.84 yhdistykseen yhdellä maksukuitilla liittynyt 19 uutta jäsentä. Eteen tuli vaikea yleinen kokous yhteistyötä vastustavan uuden jäsenjoukon kanssa ennen sopimuksen solmimista.

Kunnallisvaalit vuonna 1988 asettamamme ehdokasmäärä 21 nimeä tuotti 740 ääntä ja nosti Kokoomuksen paikkaluvun valtuustossa viiteen. Kaudeksi 1989-1992 valituiksi tulivat entiset Pentti Lappalainen, Heikki Saavalainen, Maija Kokko sekä uusina opistoupseeri Mauri Tikkanen (sit) ja mv Sakari Sinkkonen.

Tällä tuloksella suhteellinen vaalitapa antaa paikan kunnanhallitukseen ja kaikkiin suuriin lautakuntiin.

Valtuuston varapuheenjohtajana toimi Heikki Saavalainen ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajana insinööri Ossi Willman.

Vuonna 1992 vaaleissa ehdokkaita oli 18 ja listamme sai ääniä 702. Valituiksi tulivat edelleen Pentti Lappalainen, Heikki Saavalainen, Mauri Tikkanen (sit) sekä uusina fil. yo. Juha Mustonen ja insinööri Pekka Nuutinen.

Vuoden 1988 vaalien jälkeen löysivät epäluuloiset lyhytaikaisen konsensuksen ja puheenjohtajuuksia hoitivat sopimuskumppanukset, kunnes 1993-1996 taas tarvittiin Kokoomus apuun ja valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Heikki Saavalainen.

Syksyllä -92 vaalien jälkeiset neuvottelut johtivat ns:n oikeistosopimukseen,

jossa mukana ryhmät Keskusta (10), Kokoomus (5), SMP (2), LIB (1) ja Kristilliset (1) ehdokkaalla. Keskusta sai hallituksen ja Kokoomus valtuuston puheenjohtajuudet.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtajana toimi Mauri Tikkanen (sit).

Uudella valtuustokaudella 1993-1996 muuttui luottamusmiesorganisaatio suuresti. Kokoomus sai kaikkiin lautakuntiin paikat ja suurimpaan eli perusturvaan myös puheenjohtajuuden, tehtävää hoiti ylihoitaja Eija Sandberg-Aravuo.

Vuonna 1994 valtuusto teki merkittävän työllistävää vaikutusta koskevan päätöksen GWS-Perlos Oy tehtaan rakentamisesta Lehmon teollisalueelle. Tehdas valmistui joulukuun lopussa ja vihkiäiset pidettiin 23.5.1995.

1994 vuonna valtuusto valitsi kunnanjohtajaksi Kari Käyhkön Virtasalmelta, Aimo Ahdin siirtyessä Kouvolaan kaupungin johtajaksi huhtikuun 1 päivänä.

Vaalivuonna 1996 listallamme oli 19 ehdokasta, ääniä kaikkiaan 801 tuoden historiamme suurimman paikkaluvun uuteen valtuustoon.

Valituiksi kaudeksi 1997-2000 tuli 6 valtuutettua: Heikki Saavalainen, Mauri Tikkanen, Pekka Nuutinen sekä uusina rakennusmestari Erkki Ihatsu, luutnantti Heikki Rosenius (sit) ja vararehtori Helena Vaajamo.

Vaalien jälkeen tehtiin jälleen poliittiset sopimukset, mutta nyt mukana olivat kaikki valtuustoryhmät.

Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajana 1997-98 oli Heikki Saavalainen ja toisen puolikkaan valtuustokauden 1999-2000 Mauri Tikkanen.

Hyvän vaalimenestyksen tuloksena saatiin kunnanhallitukseen myös 2 paikkaa, jäsenenä ensimmäisen kauden toimi Mauri Tikkanen ja Helena Vaajamo ja toisen puolikkaan Helena Vaajamo ja Erkki Ihatsu.

Vaalimenestys takasi myös kahteen suurempaan lautakuntaan, perusturva- ja sivistyslautakuntaan 2 paikkaa ja sivistyslautakuntaan lisäksi varapuheenjohtajuus sekä lisäksi 24 muuta luottamusmiespaikkaa.

17.3.96 kunnanvaltuusto myönsi valtuutettu Pekka Nuutiselle eron luottamustehtävien hoitamisesta ja hänen tilalle valtuustoon nousi ensimmäisenä varavaltuutettuna ollut Kaisa Kajo. Eija Sanberg-Aravuo puolestaan toimi varsinaisena valtuutettuna 24.8.98 – 31.7.99 välisen ajan Kaisa Kajon ollessa ulkomailla.

5.1.99 valtuutettu Heikki Saavalainen erosi Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja jatkoi valtuustokauden loppuun sitoutumattomana valtuutettuna.

Vaalivuonna 2000 ehdokkaita oli 15 ja äänimäärämme notkahti 600:n, joka pudotti valtuutettujen määrän viiteen. Valituiksi kaudelle 2001-2004 tulivat: Mauri Tikkanen, Erkki Ihatsu, sekä uusina Aulikki Sihvonen, talouspäällikkö Harri Nousiainen ja rehtori Matti Riikonen.

Vaalien jälkeen tehdyt poliittiset sopimukset kaikkien valtuustoryhmien kesken takasivat ja säilyttivät meillä entiset 18 luottamusmiespaikkaa.

Paikkamäärä lautakunnissa (vast.) pieneni kuitenkin luottamusmiesorganisaatio uudistuksien myötä.

Valtuuston II varapuheenjohtajana toimi Mauri Tikkanen ja kunnanhallituksessa ainoata paikkaa hoiti ensimmäisen kauden II varapuheenjohtajana Harri Nousiainen ja 2003-2004 Aulikki Sihvonen.

Tänään yhdistyksemme juhliessa 60-vuotis taivaltaan olemme aloittaneet myös kuluvan valtuustokauden.

Vaalivuonna 2004 ehdokkaita oli 20 ja kannatus nousi 728 ääneen, mikä riitti viiden kokoomuslaisen edustajan paikan tulevaan valtuustoon. Valituiksi tulivat Mauri Tikkanen, Aulikki Sihvonen, Matti Riikonen ja uusina vanhempi konstaapeli Esko Kiiala sekä eversti evp. Pekka Ripatti.

Varalle talousjohtaja Harri Nousiainen, yrittäjä Eero Ruohomäki, sairaanhoitaja Eija Putro (sit), yrittäjä Leila Mustonen (sit) ja yrittäjä Markku Arffman.

Kuudes paikka valtuustosta jäi 77 äänen päähän ja vastaavasti 5. paikka olisi mennyt 59 äänen menetyksellä. Erityisesti voimme olla hyvillämme Lehmon alueen äänten lisäykseen.

Vaalien jälkeen tehtiin jälleen jo kolmas perättäinen poliittinen sopimus kaikkien valtuustoryhmien kesken. Sopimuksella turvattiin kaikkien luottamusmiespaikkojen säilyminen edellisen valtuustokauden tapaan.

Valtuuston II varapuheenjohtajana jatkaa Mauri Tikkanen ja kunnanhallituksen II varapuheenjohtajana jatkaa myös nykyinen puheenjohtajamme Aulikki Sihvonen.