Perustaminen:

Yhdistys on perustettu nimellä KONTIOLAHDEN KANSALLISSEURA heti sodan päätyttyä 28.2.1945.

Kansallinen Kokoomuspuolue oli perustettu 9.12.1918. Puolueen perustajat tahtoivat isänmaan, jossa jokainen voi elää täyttä ja ihmisarvoista elämää. Suomalaiselta puolueelta periytyvässä hengessä Kokoomus tahtoi rakentaa sosiaalisilla uudistuksilla kansalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Elettiin aikaa jolloin tasavallan presidenttinä oli marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim ja pääministerinä Juho Kusti Paasikivi.

Jatkosota oli päättynyt edellisenä syksynä ja 19.9.1944 raskaiden välirauhan ehtojen lisäksi oli vielä velvoite karkottaa saksalaiset, joka johti huhtikuussa 1945 päättyneeseen Lapin sotaan.

Elettiin hyvin epävakaata sodan jälkeistä aikaa, jolloin raskaissa rauhan ehdoissa myös määrättiin lakkautettavaksi mm. suojeluskuntajärjestö, Lotta-Svärd järjestö, Akateemisen Karjala-seuran asevelijärjestöt sekä IKL. Elettiin sisäministeri Leinon, Valpon ja asekätkennän aikaa.

Mistä syntyi tarve perustaa oma Kansallisseuran paikallisyhdistys ja keiden henkilöiden toimesta? Asiakirjoista sellaista dokumentaatiota ei ole löytynyt.

Kenties paikallisyhdistyksen perustamiselle löytyy syitä ja yhtymäkohtia edellä kuvaamistani tapahtumien kuluista ?

Yhdistyksen vuonnan1951 vahvistettujen sääntöjen mukaan ylimpänä ohjeena on isänmaallisen yhteistunnon ja suomalaisen kansallishengen kohottaminen sekä pyrkimys valtion ja yhteiskunnan lujittamiseen. On tarmokkaasti tehtävä sellaista sosiaalista uudistustyötä, joka kohottaa kansan hyvinvointia.

Perustavan kokouksen pöytäkirja ei ole tallessa, mutta tämä päivämäärä ilmenee maaliskuu 4 päivänä 1946 järjestötiedustelukaavakkeesta sekä 13.3.1951 yhdistysrekisteriin jätetystä ilmoituksesta.

Oikeusministeriö on hyväksynyt ja rekisteröinyt aikaisemmin rekisteröimättömänä olevan yhdistyksen Kontiolahden Kansallisseura r.y:n merkittäväksi yhdistysrekisteriin

Helsingin oikeusministeriössä 31. päivänä maaliskuuta 1951.

Yhdistyksen rekisterinumero 57797.

Toiminnan alku olikin todella räväkkää, sillä kaksi viikkoa perustamisen jälkeen oli pidetty yleisöjuhla 13.3.1945.

Jäsenmäärä aloittaessa oli 22 ja jäsenmaksu 20 markkaa.

Perustajajäseninä tiettävästi voisi olevan jonkun seuraavista henkilöistä, henkilöt jotka esiintyvät vuoden 1946 keväällä kirjoitetussa järjestötiedustelukaavakkeessa:

Puheenjohtaja, vakuutustarkastaja Oiva Korhonen, sihteeri/rahastonhoitaja toimistoapulainen Veikko Heiskanen (myöhemmin Karjalaisen levikkipäällikkö) sekä johtokunnan jäsenet Selkien koulun opettaja Onni Kauppila, kunnanlääkärin vaimo Aino Näppä, apteekkarin vaimo Selma Zilliacus, Heinävaaran koulun opettaja Lauri Eurala, talollinen Viljo Puhakka, metsänhoitaja Sakari Piipponen sekä Kontioniemen talouspäällikkö Toivo Relander.

Historiikkin julkaistilaisuus Kontiolahden Kokoomus ry:n 60-vuotis juhlassa 26.2.2005.