1986 - 1990

1986 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Pentti Lappalainen rahastonhoitaja Pertti Vaajamo, jäsenet: Reino Kurki, Eija Sandberg-Aravuo, Pentti Kärki ja sihteerinä Ossi Willman

(ei hallituksen jäsen)

Jäseniä yhdistyksessä 40. Jäsenmaksuksi päätettiin 100 markkaa.

Pentti Lappalainen antoi selonteon kunnallispoliittisesta tilanteesta, jonka jälkeen käytiin vilkas keskustelu veroäyrin hinnasta, tonttipolitiikasta ja kasvun rajoittamisesta elämisen ja asumisen laadun kohottamiseksi.

Piirisihteeri Pasi Hartikainen antoi selonteon piirin valmistautumisesta tuleviin eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on kaksi kansanedustajapaikkaa.

1987 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Pentti Lappalainen, sihteeri Ossi Willman ( ei hallituksen jäsen), rahastonhoitaja Jaakko Niikko, jäsenet: Reino Kurki, Pentti Kärki ja Eija Sandberg-Aravuo.

Jäseniä yhdistyksessä 40. Jäsenmaksuksi päätettiin 120 markkaa.

Kevätkokouksessa Pentti Lappalainen antoi selonteon eduskuntavaalien tuloksesta piirin kannalta. Käytiin vilkas keskustelu tulevista kunnallisvaaleista ja yhdistyksen tulevista kunnallispoliittisista tavoitteista.

Hallituksen kokouksessa joulukuussa herätti keskustelua Golf-kenttähanke kunnan alueelle.

1988 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Pentti Lappalainen, sihteeri Ossi Willman ( ei hallituksen jäsen), rahastonhoitaja Jaakko Niikko, jäsenet: Seppo Karhu, Reino Kurki, Helka Lempinen ja Eija Sandberg-Aravuo.

Jäseniä yhdistyksessä 53.

Syyskokouksessa piirin toiminnanjohtaja Risto Tietäväinen piti poliittisen tilannekatsauksen käsitellen lähinnä käytyjä kunnaallisvaaleja.

Syyskokouksessa päätetty myös kunnallisiin luottamusmiestehtäviin valittujen henkilöiden kokouspalkkioista pidätettävästä puolueverosta 10 prosenttiin, ilman ylärajaa.

1989 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Pentti Lappalainen, sihteeri Ossi Willman, rahastonhoitaja Jaakko Niikko, jäsenet: Reino Kurki ja Eija Sandberg-Aravuo.

Tammikuussa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa Heikki Saavalainen piti alustuksen tämän hetkisestä kunnallispoliittisesta tilanteessa Kontiolahdessa sekä vaalien jälkeen käydyistä alustavista luottamusmiespaikkoja koskeneista neuvotteluista. Päätettiin yhdistyksen ehdokkaista luottamushenkilöiksi vv. 89-92.

Kevätkokouksessa keskusteltiin maakunnallisten luottamusmiespaikkojen jaosta pj:n kertomuksen pohjalta. Kunnanhallituksen työskentelystä kertoi Reino Kurki, jonka jälkeen asiasta käytiin lyhyt keskustelu.

Syyskokouksessa kunnallispoliittisen tilannekatsauksen esitteli Ossi Willman. Asiasta keskusteltiin. Päätettiin ryhtyä laatimaan hallituksen valmistelema yhdistyksen talouspoliittista ohjelmaa.

Päätettiin antaa kokouksen julkilausuma kirjoitus. Miksi 18 p veroäyri ? Lausumaa tarjotaan Karjalaiseen ja Pielisjoki-Seutu lehtiin. Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys, että veroäyrin hinta olisi 18 penniä, perustuu talouden suunnittelun tunnustamiseen. Kunta ei saa ajelehtia, sitä täytyy ohjata ja johtaa.

Jäsenmaksuksi päätettiin 130 markkaa.

1990 pj. Heikki Saavalainen, vpj. Pentti Lappalainen, sihteeri Ossi Willman, rahastonhoitaja Harri Nousiainen sekä jäsenet: Eija Sandberg-Aravuo, Reino Kurki

Jäseniä yhdistyksessä 46.

Kevätkokouksessa todettiin, että Mauri Tikkasen tekemä aloite ryhmäperhepäivähoidon järjestämiseksi Kontiorannassa etenee. Tilat voidaan vuokrata puolustusvoimilta. Edelleen esitys, että lautakuntien ja kunnanhallituksen asialistat tulisi saada valtuutetuille, aloite oli tuonut tulosta. Nykyisinkin tämä käytäntö on edelleen voimassa ja näin valtuutettujen tiedonsaanti valmisteilla olevista asioista on paremmin valtuutettujen tiedossa.

Kevätkokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Eeva Turunen. Katsauksessa hän toi esille ajankohtaisia lainsäädäntö- ym. eduskuntatyöhön liittyviä asioita.

Keskusteltiin mm. kunnan palkkapolitiikasta, maalain uudistamisesta, siihen liittyen lunastusmenettelystä, maataloustulolaista ja maatilalain uudistuksesta.

Julkilausumassa kannettiin huolta kunnan taloudellisesta tilanteesta. Keskustan ja vasemmiston sopimuksella velkataakkaa pidetään, hoidetaan ja jopa lisätään.

Syyskokouksessa kunnallispoliittisen tilannekatsauksen piti Heikki Saavalainen sekä kirkollisvaalien osalta Mauri Tikkanen.

Kansanedustajaehdokas Jouko Tuovinen piti poliittisen tilannekatsauksen.

Keskusteltiin vilkkaasti mm. Joensuun seudun kuntien yhteistyön kehittämisestä, elinkeinopolitiikasta, kaavallisista ja liikennesuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä sekä kuntien käyttötalousmenojen viimeaikaisesta osin hallitsemattomastakin kasvusta. Todettiin, että palveluja ei tule kuitenkaan heikentää, vaan pyrkiä esim. yksityistämisen kautta edullisempaan lopputulokseen.